Informacja o wyborze wykonawcy na remont klas

              Łąck, dnia  17.05.2013 r.

 

 

INFORMACJA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 14 000 EURO

 

  1. Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w trzech salach lekcyjnych oraz w stołówce szkolnej. Materiały potrzebne do wykonania prac remontowych na bieżąco będzie dostarczał Zamawiający.

 

  1. Wykaz wykonawców, którzy złożyli ofertę :

 

2.1    Usługi Remontowe „KRI SEW” Seweryn Winiarek, ul. Zduńska 14, 99-400 Łowicz, w kwocie 34759,80 zł brutto

2.2    „Al-deco Servis” Agnieszka Alabrudzińska, ul. Sokola 10, 87-800 Włocławek, w kwocie 14920,00 zł brutto

2.3    Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane GENBUD Eugeniusz Pietrzak, ul. Wysoka 6, 09-402 Płock, w kwocie 24000,00 zł brutto

 

  1. Informacja o przeprowadzeniu dodatkowych negocjacji:

 

Nie przeprowadzono

 

 

W związku z przeprowadzonym rozpoznaniem rynku uznano, iż przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie wykonawcy - „Al-deco servis” Agnieszka Alabrudzińska, ul. Sokola 10, 87-800 Włocławek, w kwocie 14920,00 zł brutto (Słownie: czternaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100)

 

 

                Postępowanie przeprowadziła                                                                                       Zatwierdził

KUBISIAK ANETA                                                                                        ZDZISŁAW RATAJCZYK

Opublikowano: 20 maja 2013 11:26

Kategoria: Przetargi

Wyświetleń: 398

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony