Dzień Praw Dziecka

W drugiej połowie listopada oraz na początku grudnia obchodzone są święta związane z przestrzeganiem i ochroną praw każdego człowieka na całym świecie. Pierwsze z nich to Dzień Praw Dziecka (20 listopada), drugie – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka (10 grudnia). Dzień Praw Dziecka został ustanowiony w związku z ogłoszeniem przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 roku Konwencji o Prawach Dziecka, której inicjatorem była Polska i która ratyfikowała dokument dwa lata później. Prawa dziecka zostały uwzględnione w konstytucji naszego kraju. Konwencja stała się podstawą działalności międzynarodowej organizacji, jaką jest UNICEF. Dzień Praw Człowieka jest świętem ogłoszonym prawie pół wieku wcześniej, bo w 1950 roku - w rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Deklaracji Praw Człowieka (1948 rok). W naszej szkole zostanie przeprowadzony cykl zajęć poświęcony prawom dziecka w Polsce i na świecie. Hasłem przewodnim naszych działań będą słowa: „ Prawa ludzi zaczynają się od praw dziecka”. Po zapoznaniu się z tematyką dzieci będą przygotowywać plakaty, projektować pocztówki i zakładki do książek, których tematem będą prawa dziecka.Na koniec działań zostanie przygotowana wystawa prac plastycznych. Mamy nadzieję, że zrealizowany projekt pomoże nam wszystkim, zarówno dzieciom jak i dorosłym w zrozumieniu i przestrzeganiu ustalonych praw.

Organizatorzy:

B.Majczak

E.Petrykowska

B. Pierzchanowska 

Opublikowano: 03 grudnia 2013 20:16

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 209

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony