Harmonogram zajęć Projektu "Czas na indywidualizację"

  logo_efs.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 Harmonogram zajęć Projektu "Czas na indywidualizację"

 We wrześniu 2012 roku rozpoczęła się realizacja Projektu "Czas na indywidualizację" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego realizowany w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Zajęcia realizowane w projekcie

  1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 3 grupy
  2. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 1 grupa
  3. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 1 grupa
  4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych – 1 grupa
  5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie – 2 grupy

Nauczyciele prowadzą zajęcia w 8 grupach. Łącznie uczęszcza na nie 41 uczniów i uczennic.

W załączniku harmonogram zajęć w I semestrze roku szkolnego 2012/2013

Opublikowano: 09 października 2012 09:49

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

harmonogram_zajec_sp_lack1.doc [349 KB]

Wyświetleń: 537

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony