Czas na indywidualzację

 

  

logo_efs.jpg 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W naszej szkole realizowany jest Projekt „Czas na indywidualizację” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego realizowany w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Zajęcia realizowane w projekcie

  1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 3 grupy
  2. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 1 grupa
  3. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 1 grupa
  4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych – 1 grupa
  5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie – 2 grupy

W projekcie uczestniczą uczniowie i uczennice klas I-III naszej szkoły. Każda grupa będzie miała 30 godzin zajęć.

            Dzięki udziałowi w projekcie szkoła pozyska wiele pomocy dydaktycznych, które zostaną wykorzystane w następnych latach w pracy z uczniami.

            Rekrutację dzieci do udziału w projekcie prowadzono z zachowaniem zasady równości szans i płci. Każdy uczeń i każda uczennica, bez względu na płeć mieli równe szanse zostać uczestnikiem zajęć. Podczas realizowanych zajęć będą mieli takie same prawa i obowiązki. Na zajęciach dbać będzie się o to aby poziom wymagań i stopień zaangażowania był taki sam dla obu płci. Praca odbywała się będzie na zasadzie życzliwości i wzajemnego wspierania się dziewczynek i chłopców w pokonywaniu trudności.

Opublikowano: 02 października 2012 11:12

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 360

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony