Pracownia Komputerowa

Od 1 września 2008 roku nasza szkoła posiada nową pracownię komputerową. Otrzymaliśmy ją dzięki Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz Europejskiemu Funduszowi Społecznemu. Obie instytucje przystąpiły ponownie do wyposażania szkół w komputery w ramach projektu Pracownie komputerowe dla szkół. Jest to już nasza czwarta pracownia w historii szkoły.

            Aby szkoła mogła otrzymać pracownię musiała się do tego dobrze przygotować. Swoje zadania miał też organ prowadzący.

      Szkoła musiała przygotować na potrzeby pracowni komputerowej:

  1. salę umożliwiającą swobodne rozmieszczenie min. 10 stanowisk komputerowych i serwera, wyposażoną w odpowiednie umeblowanie oraz odpowiednio zabezpieczoną;
  2. instalację elektryczną zasilającą komputery, spełniającą następujące warunki:

a)      wydzielony obwód zasilający,

b)      centralny wyłącznik napięcia w całej pracowni,

c)      2 lub 3 gniazda z bolcem ochronnym dla każdego stanowiska uczniowskiego,

d)     4 gniazda dla serwera,

e)      1 gniazdo do zasilania przełącznika (switch),

f)       wydzielone zasilanie dla serwera,

g)      łączna moc urządzeń na jednym stanowisku - 500W,

  1. szkoła posiada dostęp do Internetu.

            Ponadto należało sfinansować cykl szkoleń dla nauczycieli. Zarówno Gmina jak i szkoła wywiązały się ze wszystkich obowiązków.

            Dzięki temu otrzymaliśmy:

Lp.

Opis

Ilość sztuk

1.

Stanowiska komputerowe dla uczniów (jednostka centralna z monitorem) wraz z oprogramowaniem podstawowym (system operacyjny, pakiet biurowy)

10

2.

Serwer dla pracowni wraz z monitorem i systemem sieciowym

1

3.

Drukarka sieciowa

1

4.

Skaner

1

5.

Wideoprojektor

1

6.

Komputer przenośny

1

7.

Urządzenia sieciowe i budowa sieci

1

8.

Oprogramowanie edukacyjne

1 kpl.

 

Otrzymany sprzęt zapewnia doskonałe warunki pracy zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Ponadto nasza pracownia posiada tablicę interaktywną, której zakup dofinansował nam Bank Spółdzielczy w Starej Białej. Następna trzecia już grupa nauczycieli naszej szkoły została przeszkoleni w zakresie stosowania technologii komputerowej. Dzięki pozyskanej pracowni mają oni możliwość wykorzystania komputera na swoich przedmiotach.

            Sprzęt przekazany naszej szkole umożliwi realizację celów szczegółowych projektu:

  1. realizację zadań szkoły wynikających z nauczania informatyki i innych przedmiotów,
  2. przygotowanie uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji,
  3. stworzenie możliwości pomocy w integrowaniu uczniów,
  4. wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie jakości edukacji,
  5. stworzenie możliwości wykorzystania pracowni dla potrzeb uczniów i działań w środowisku lokalnym,
  6. promowanie wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu innych przedmiotów w różnych wariantach organizacyjnych (lekcje w pracowni komputerowej, lekcje poza pracownią z wykorzystaniem komputera przenośnego i projektora),
  7. usprawnienie komunikacji w systemie oświaty.

            W imieniu całej społeczności szkolnej bardzo serdecznie DZIĘKUJEMY

 

Opublikowano: 18 października 2011 11:40

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 496

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony