Europejski Dzień Języków

 

W Europie jest  około 225 języków wśród których, jak pokazują statystyki, najpopularniejszymi są  rosyjski, angielski, niemiecki, francuski i włoski. I choć niewielu z nas słyszało język alzacki, friulski, monegaski, bretoński czy luksemburski, to przecież  nie oznacza, że nie możemy  się  ich nauczyć.  

Europejski Dzień Języków to coroczne święto języków obchodzone 26 września, które zostało ustanowione w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy. Jego celem jest ukazanie znaczenia uczenia się i nauczania języków oraz promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy, a także propagowanie idei uczenia się przez całe życie.

Jako szkoła, stawiamy na rozwój komunikacji w językach obcych jako jednej z kluczowych umiejętności przydatnych na dalszych etapach kształcenia oraz w  rozwoju przyszłej kariery. Uczenie się języków daje poczucie niezależności i stanowi przydatną umiejętność  w zglobalizowanym świecie.

Świętując Europejski Dzień Języków w Szkole Podstawowej mogliśmy lepiej poznać kulturę  Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Węgier, Hiszpanii, Czech i Portugalii oraz nauczyć się  kilku podstawowych zwrotów i wyrażeń z tych języków. Celem naszej akcji jest propagowanie otwartości wobec innych kultur  i języków, bo jak powiedział austriacki filozof Ludwig Wittgenstein „Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata”. Nie ograniczajmy się. Uczmy się języków obcych, w każdym wieku. Warto!

M.A., B.Z, E.K.

Opublikowano: 25 października 2014 15:11

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 262

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony